• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Wynajem przestrzeni w EkoCentrum

EkoCentrum otwarte jest dla wszelkich inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne. Udostępniamy naszą przestrzeń na wydarzenia zgodne z celami statutowymi i programowymi Fundacji EkoRozwoju.

Co trzeba zrobić aby zarezerwować salę?

Wypełnij formularz wstępnej rezerwacji sali oraz skontatkuj się z nami telefonicznie. Rezerwacja sali uzależniona jest od rodzaju wydarzenia, które będzie organizowane w EC oraz od zajętości sal. Większość informacji na temat wydarzeń organizowanych w EkoCentrum znajdziesz w kalendarzu.

Zapraszamy także do zapoznania się z regulaminem, który określa zasady korzystania z EkoCentrum.

Jaką przestrzen udostępniamy?

    EkoWarsztatownia /budynek A „warsztatowy” – większy - poziom 0/

Sala seminaryjna z zapleczem toaletowym i cateringowym, umożliwiająca prowadzenie seminariów dla maksymalnie 60 osób (przy równoległym układzie krzeseł) lub zajęć warsztatowych wymagających więcej przestrzeni dla interakcji i działań edukacyjnych.

    Ekosala  /budynek A „warsztatowy” – większy - poziom -1/

Sala dla kameralnych spotkań warsztatowych (czasowy pobyt dla kilkunastu osób), w tym spotkań tematycznych (warsztaty „owalnego stołu” oraz warsztaty plastyczne); możliwość prezentacji wystaw czasowych (również w powiązaniu z holem wystawowym w części komunikacyjnej poziomu -1 budynku).

    Zielona Uliczka

Przestrzeń otwarta pomiędzy budynkami; miejsce publicznych spotkań i festynów ekologicznych; w czasie wiosenno-letnio-jesiennym wykorzystywane do otwartych zajęć koedukacyjnych typu warsztaty plastyczne, czerpanie papieru, malowanie toreb ekologicznychdwie sale (konferencyjną i warsztatową) wyposażone w stoły, krzesła i sprzęt multimedialny.