• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Zapraszamy serdecznie do włączenia się w realizację programu „EkoCentrum Wrocław” realizowanego przez Fundację EkoRozwoju. Jego głównym celem jest pokazanie mieszkańcom Wrocławia, jak cenne w naszym życiu jest środowisko i rozwój w zgodzie z naturą oraz promocja aktywnych postaw społecznych w oparciu o ochronę środowiska.

Nie zamykamy się ani w budynku, ani w samym Wrocławiu. Naszą ofertę edukacyjną kierujemy zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Stawiamy na doświadczanie, dialog, zabawę i twórczą dyskusję.

EkoCentrum jest także miejscem spotkań o tematyce ekologicznej, a także centrum działań warsztatowych  i szkoleniowych związanych zarówno z ekologią, jaki i nieodłączną od niej problematyką społeczną.

W EkoCentrum realizujemy zajęcia edukacyjne w ramach PROJEKTÓW TEMATYCZNYCH.

Udział we wszystkich zajęciach prowadzonych w EkoCentrum jest BEZPŁATNY

Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza Państwa do włączenia się w realizację programu „EkoCentrum Wrocław”. Program kierowany jest do wszystkich grup wiekowych, m.in. do dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach pozalekcyjnych, uczniów i nauczycieli wrocławskich oraz spoza wrocławskich szkół, niesformalizowanych grup zarówno z Wrocławia, jak i z terenu całego województwa dolnośląskiego. Przewiduje się też realizację programu dla osób starszych, grupy wiekowej 50+, a także studentów i wolontariuszy.

 

Głównym celem programu jest pokazanie społeczeństwu,  jak cenne w naszym życiu jest środowisko i rozwój w zgodzie z naturą. Pragniemy wspólnie z Państwem stworzyć modelowy ośrodek edukacji ekologicznej służący mieszkańcom Wrocławia oraz całemu regionowi dolnośląskiemu.

EkoCentrum stanie się miejscem spotkań o tematyce ekologicznej, stanowiąc jednocześnie nowoczesne centrum informacji ekologicznej, a także centrum działań warsztatowych  i szkoleniowych związanych zarówno z ekologią, jaki i nieodłączną od niej problematyką społeczną.