• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

 

EkoCentrum prowadzone jest przez Fundację EkoRozwoju FER, której MISJĄ jest rozwój w zgodzie z Naturą.

Od 1991 roku DZIAŁAMY dla LUDZI i NATURY głównie poprzez:

  • OCHRONĘ PRZYRODY I KRAJOBRAZU - ochrona i odtwarzania nasadzeń drzew - Drogi dla Natury, ochrona bioróżnorodności związanej z rolnictwem naturalnych łąk, tradycyjnych ras zwierząt i drzew owocowych
  • WSPIERANIE LOKALNYCH INICJATYW EKOLOGICZNYCH - pomoc w ekorozwoju obszarów cennych przyrodniczo / fundusz grantów lokalnych / projekty dotyczące infrastruktury turystyki rowerowej i przyrodniczej / programy międzynarodowej pomocy "ambasadorowie ekorozwoju"

PROWADZIMY:

  • KAMPANIE odpowiedzialnej i ekologicznej konsumpcji oraz promocji usług ekoturystycznych / ekojarmarki / akcje odpadowe
  • EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ - edukacja młodzieży szkolnej połączona z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska / działania informacyjno-medialne: czasopismo Kropla, Zielona Brama - największy w Polsce serwer dla ekologicznych organizacji pozarządowych;

Od września 2014 prowadzimy we Wrocławiu modelowe centrum edukacji ekologicznej - EKOCENTRUM.

Więcej o działaniach Fundacji na www.fer.org.pl.