• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Piotr Antoniewicz

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji programów edukacji ekologicznej na poziomie kształcenia formalnego i nieformalnego. W ramach edukacji ekologicznej interesuje się przede wszystkim zagadnieniami edukacji globalnej i społecznych wymiarów zrównoważonego rozwoju. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii i jest nieetatowym pracownikiem w Instytucie Socjologii UWr., gdzie prowadził m. in. zajęcia na kierunku Socjologia Techniki i Ekologii. Propaguje ideę i praktykę akcji i demokracji bezpośredniej. Uwielbia koty i demonstracje.

Więcej w tej kategorii: « Agata Łoś