• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

R JAK REDUKUJ / NATURALNIE WROCŁAW!

REKRUTACJA NA ROK 2017 ZAKOŃCZONA. Zapraszamy do śledzenia informacji od lutego 2018.

Czosnek z Chin pokonuje tysiące kilometrów, by dotrzeć do miejsca, gdzie wcale go nie brakuje. Pod uprawę paszy dla zwierząt, palmy olejowej czy mebli niszczy się ogromne połacie lasów deszczowych. Produkowane i kupowane w absurdalnym tempie ubrania i gadżety powiększają hałdy śmieci, zanim zdążą się na dobre zużyć. Razem z nimi na wysypisko trafia zmarnowana żywność, mimo iż miliony ludzi na świecie cierpią dotkliwy głód. A wszystko to dzięki spalaniu paliw kopalnych, którymi podgrzewamy planetę do temperatury zagrażającej istnieniu naszej cywilizacji. Nigdy wcześniej w dziejach ludzkości świat nie był ze sobą tak ściśle związany. Nigdy wcześniej nie mierzył się z podobnymi zagrożeniami. I nigdy tak bardzo nie potrzebował edukacji, która poprzez lokalne działania sprostałaby globalnym wyzwaniom.

Zajęcia edukacyjne z cyklu „R JAK REDUKUJ” skupiają się na kreowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za stan lokalnego i globalnego ekosystemu oraz służą uświadomieniu najważniejszych zagrożeń związanych z konsumpcjonizmem. Nazwa cyklu nawiązuje do podstawowego elementu tzw. zasady 3R promującej przyjazny dla środowiska styl życia. Pierwsze R – czyli „reduce” (ang. redukuj) – stanowi fundament tej zasady, ponieważ to właśnie ograniczenie nadmiernej konsumpcji niesie ze sobą największe korzyści dla środowiska naturalnego.

W perspektywie lokalnej najdotkliwszym skutkiem nadmiernej konsumpcji jest wzrost ilości odpadów, z którym nie poradzimy sobie za pomocą samego tylko recyklingu. Samo przetwarzanie surowców nie pomoże nam także w walce z globalnym odpadem – emitowanymi do atmosfery gazami cieplarnianymi, które prowadzą do eskalacji zmian klimatu, najpoważniejszego z ekologicznych wyzwań stojących dziś przed ludzkością.  Zmiana nawyków konsumenckich poprzez edukację to nasza największa szansa na to, by mu sprostać.

W ramach cyklu przewidziane są 3 warsztaty (po 4 godziny) dla każdej z grup:

1. R jak Redukuj, czyli recykling to za mało.
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z zasadą 3R i jej najważniejszym komponentem - redukcją konsumpcji, a co za tym idzie: redukcją zużywanych zasobów, odpadów i emisji gazów cieplarnianych, czyli promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich oraz postawy osobistej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z pozytywnymi aspektami kultury trwałego użytku oraz możliwościami tzw. up-cyklingu. Otrzymają również informacje na temat sposobu i miejsc wymiany niepotrzebnej odzieży, zabawek, sprzętu AGD etc. Cześć praktyczna zajęć – realizowana pod hasłem "Zostań producentem" – będzie polegała na wspólnym przetwarzaniu różnych odpadów w oryginalne gadżety lub przydatne narzędzia, np. tworzeniu breloczków z nakrętek, broszek ze zużytych ubrań, doniczek z plastikowych butelek itp.

2. Konsumujesz - Decydujesz, czyli zostań odpowiedzialnym konsumentem.
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników ze społecznymi i środowiskowymi skutkami nadmiernej konsumpcji w kontekście indywidualnym, lokalnym oraz globalnym (zmiany klimatu i ich skutki, kurczące się zasoby ze źródeł nieodnawialnych, eksport odpadów do krajów globalnego Południa etc). Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się, czym jest odpowiedzialna i zrównoważona konsumpcja oraz w jaki sposób oznakowanie produktów umożliwia dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Zajęcia będą się opierały na nowoczesnych, interaktywnych i atrakcyjnych metodach pracy z dziećmi i młodzieżą (z uwzględnieniem elementów edukacji nieformalnej oraz wykorzystaniem narzędzi i materiałów multimedialnych).

3. 100% zniżki, czyli nie daj się reklamom.
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z przyczynami nadmiernej konsumpcji z obszaru marketingu i mody oraz podsumowanie całego cyklu warsztatów. Uczestnicy dowiedzą się, jakie techniki manipulacji oraz mechanizmy z obszaru wpływu społecznego wykorzystuje się w reklamie oraz w procesie budowania wizerunku marki. Wiedza z tego zakresu przekazywana będzie w formie praktycznych ćwiczeń na aktualnym materiale reklamowym z telewizji i Internetu (dostosowanym do konkretnej grupy wiekowej. W ramach podsumowania cyklu uczestnicy stworzą wspólnie kodeks odpowiedzialnego konsumenta oraz wypracują zasady ograniczania odpadów w swoich gospodarstwach domowych oraz w szkole. Praktyczna część zajęć będzie polegała na własnoręcznym wykonaniu (za pomocą pisaków do tkanin) wielorazowych toreb bawełnianych, które z jednej strony będą konkretnym narzędziem pozwalającym uczestnikom ograniczyć korzystanie z toreb foliowych, a z drugiej – dzięki zamieszczonym na nich hasłom i rysunkom – będą pełnić funkcję antyreklamy zachęcającej do ograniczenia konsumpcji lub jej zrównoważonej i odpowiedzialnej formy.

*

Zajęcia będą realizowane od kwietnia do grudnia 2017 w godzinach lekcyjnych lub pozalekcyjnych. Część zajęć realizowanych będzie w roku szkolnym 2016/2017, kolejna część w roku szkolnym 2017/2018. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty.

Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu na zajęcia.

Warunkiem udziału w projekcie jest odesłanie skanu wypełnionej, podpisanej i podbitej przez dyrekcję deklaracji uczestnictwa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w projekcie, grupa musi uczestniczyć w całym pakiecie zajęć – każde zajęcia trwają 4 godziny (240 minut).

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej grupy z jednej szkoły, jednak zgłoszenia wielokrotne traktowane będą jako rezerwa i w przypadku dużego zainteresowania zajęciami zakwalifikowana zostanie tylko jedna grupa z każdej szkoły.

Średnia liczba uczestników zajęć – 19 osób. Zajęcia odbędą się przy minimalnej liczbie uczestników – 12 osób. Jeśli liczba uczestników będzie niższa – zajęcia nie odbędą się.

W razie pytań uprzejmie zapraszamy do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznego 696 948 194 (koordynator: Aneta Osuch).

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Naturalnie Wrocław

i jest współfinansowany jest ze środków Gminy Wrocław oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

  

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz