• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław

ZADANIE „Zielona edukacja” to kampania edukacyjna skupiona na kreowaniu i promowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za stan miejskiego ekosystemu oraz uświadamiająca najważniejsze zagrożenia i wyzwania związane ze stanem środowiska naturalnego we Wrocławiu.
Bezpośrednimi ODBIORCAMI zadania były dzieci i młodzież z wrocławskich placówek, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pośrednimi odbiorcami zadania byli wszyscy mieszkańcy Wrocławia, w tym przede wszystkim – nauczyciele i opiekunowie, rodziny oraz sąsiedzi bezpośrednich odbiorców zadania, a także uczestnicy otwartych imprez edukacyjnych będących częścią kampanii.
 
Działania, któe zrealizowliśmy w ramach projektu:
 
1. BROSZURA INFORMACYJNA wydana w ramach projektu zawiera nformacje utrwalające kwestie poruszane na zajęciach (np. kategorie odpadów, rodzaje pojemników, punkty zbiórki sprzętu elektronicznego i odpadów niebezpiecznych itd.), jak i propozycje działań mających na celu oszczędzanie zasobów naturalnych (przykłady działań, pomysły na upcycling, przykłady i instrukcje miejskich przydomowych nasadzeń etc.).
 
2. NASADZENIA DRZEWEK -  trakcie zajęć terenowych na terenach udostępnionych przez szkoły i/lub placówki posadziliśmy wspólnie z uczestnikami 31 różnych drzew.
 
3. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - przeprowadziliśmy łącznie 90 zajęć edukacyjnych w tym:

  • 30 zajęć AKCJA-SEGREGACJA!, podczas których poruszano kwestie:  odpadów - ich poprawnego segregowania i utrzymania porządku w miejscach ich gromadzenia, pozytywnych nawyków konsumenckich np. ograniczania ilości produkowanych śmieci (Zasada 3R) oraz kształtowania postawy odpowiedzialności za estetykę miasta i stan miejskiego ekosystemu. Uczestnicy zajęć zapoznali się konsekwencjami i zagrożeniami związanymi z dzikimi wysypiskami i brakiem segregowania odpadów, a także z pozytywnymi aspektami kultury trwałego użytku oraz możliwościami tzw. up-cyklingu
  • 30 zajęć ENERGIA DO ZMIANY!, podczas których poruszano kwestie: energii i jej zużycia, a także oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Uczestnicy zapoznali się z różnymi rodzajami, źródłami i rolą energii w życiu codziennymi w kontekście energetyki, przemysłu, transportu i rolnictwa, z zagrożeniami wynikającymi z uzależnienia współczesnego świata od paliw kopalnych i możliwościami wykorzystania źródeł odnawialnych, rodzajem i skalą zużycia wykorzystywanych w miastach źródeł energii oraz kwestią zagrożenia związanego ze zużyciem paliw kopalnych w kontekście globalnych zmian klimatu. Została także poruszona kwestia zieleni w mieście jako czynnika redukującego negatywne skutki zużywania przez nas energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych.
  • 30 zajęć STRAŻNICY ZIELENI, podczas których poruszano kwestie: zieleni miejskiej, w tym szczególnie drzew - ich roli i funkcji, wpływu człowieka na miejski ekosystem (sposobów jego kształtowania oraz zagrożeń i wyzwań, które się z nim wiążą),a także roli drzew w globalnym ekosystemie szczególnie ich roli w cyklu węglowym, tak ważnym ze względu na zmiany klimatu. Istotnym elementem zajęć było uświadomienie uczestnikom indywidualnej odpowiedzialności za zieleń w mieście, a także drzewa w kontekście globalnym (deforestacja w celach konsumpcyjnych, np, papier, meble, olej palmowy itp). NA zajęciach wspólnie z uczniami sadzone były drzewa.

4. 5 PLENEROWYCH DZIAŁANIA EDUKACYJNYCH, podczas których animowaliśmy szereg warsztatów edukacyjnych. Pojawiliśmy się na festynie U Ojca za Płotem na Nadorzu, wiosennej i jesiennej edycji EkoJarmarku, a także dwóch edycji Nocy Nadodrza.
 
5. ZIELONY MURAL – podczas warsztatów Beata Rojek wraz z młodzieżą z III LO we Wrocławiu wykonała piękny mural, którego tematem przewodnim są drzewa.

Mural powstał w jednej z bram wjazdowych (od strony ul. Jagiellończyka) na podwórze, na którym znajduje się EkoCentrum Wrocław.

Koordynator: Aneta Osuch, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  oraz  ze środków Gminy Wrocław