• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Przestrzeń edukacji i doświadczeń

EkoCentrum Wrocław jest punktem startowym do różnych działań, które dzieją się na podwórku Nadodrza, we wnętrzu międzyblokowym, w parkach i w okolicach rzek. Wśród przestrzeni EkoCentrum do której wszystkich zapraszamy należą m.in ZIELONA ULICZKA, EKOMEDIATEKA, CYKLOOFICYNA i inne.

ZIELONA ULICZKA

Przestrzeń otwarta pomiędzy budynkami; miejsce publicznych spotkań i festynów ekologicznych; w czasie wiosenno-letnio-jesiennym wykorzystywane do otwartych zajęć koedukacyjnych typu warsztaty plastyczne, czerpanie papieru, malowanie toreb ekologicznych; możliwość wykorzystania przestrzeni podwórka jako miejsca wydarzeń ekoartystycznych i happeningów, a także niekomercyjnych koncertów eko i etnoeko-muzyki; wizerunkowo przestrzeń nawiązującą do tradycji zabudowy warsztatowej z przełomu wieków XIX i XX z nowoczesnymi eko-aspektami – typu zieleń publiczna i „łapacze deszczu”.

CYKLOOFICYNA

Wzorowany na podobnych przedsięwzięciach w Europie Zachodniej otwarty warsztat rowerowy / miejsce autonaprawy rowerów oraz szkoleń technicznych w tematyce rowerowej; cykloficyna wyposażona jest w pełen zestaw narzędzi rowerowych oraz podstawowych części.

EkoWarsztatownia
/budynek A „warsztatowy” – większy - poziom 0/

Sala seminaryjna z zapleczem toaletowym i cateringowym, umożliwiająca prowadzenie seminariów dla maksymalnie 60 osób (przy równoległym układzie krzeseł) lub zajęć warsztatowych wymagających więcej przestrzeni dla interakcji i działań edukacyjnych

Ekosala
/budynek A „warsztatowy” – większy - poziom -1/

Sala dla kameralnych spotkań warsztatowych (czasowy pobyt dla kilkunastu osób), w tym spotkań tematycznych (warsztaty „owalnego stołu” oraz warsztaty plastyczne); możliwość prezentacji wystaw czasowych (również w powiązaniu z holem wystawowym w części komunikacyjnej poziomu -1 budynku).

EkoMediateka
/budynek B „stajenny” – mniejszy - poziom 0/

Biblioteka z dostępem do książek i multimediów; możliwość wykorzystania obiektu jako czytelni mediów ekologicznych oraz sali wystawowej.

NASZA OFERTA EDUKACYJNA REZERWACJA PRZESTRZENI W EKOCENTRUM