• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Marta Trawinska

Doktor socjologii lokująca się na przecięciu socjologii pracy, socjologii polityki i gender studies. Ma doświadczenie w nauczaniu akademickim i nieformalnym. Od kilku lat współpracuje z instytucjami badawczymi i organizacjami pozarządowymi. Jako eko-edukatorka odnajduje się przede wszystkim w tematyce edukacji globalnej, rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji z uwzględnieniem praw zwierząt i praw człowieka zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W edukacji łączy perspektywę ekologiczną z kulturową, społeczną, ekonomiczną i polityczną. Prywatnie zapalona kociara.

Więcej w tej kategorii: Monika Onyszkiewicz »