• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Monika Onyszkiewicz

Od 2002r współpracuje z Fundacją Ekorozwoju, od 2007 r wiceprezes zarządu. Jest koordynatorką działań konsumenckich, odpadowych oraz ogólnopolskich kampanii informacyjnych. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwentka I edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, uczestniczka licznych warsztatów i kursów poświęconych zagadnieniom z zakresu edukacji ekologicznej oraz edukacji globalnej.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z osobami dorosłymi: tematyka konsumencka, zrównoważony rozwój oraz edukacja dot. Zrównoważonego gospodarowania odpadami. Od 2013 edukacja dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych działań z edukacji ekologicznej w EkoCentrum Wrocław.

Więcej w tej kategorii: « Marta Trawinska Jakub Józefczuk »