• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Małgorzata Rudy

Ukończyła biologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Jest botanikiem.

Oprócz inwentaryzowania dzikiej roślinności, od 2008 roku prowadzi warsztaty przyrodnicze w terenie, najczęściej we Wrocławiu oraz Górach Kamiennych.

Jest współautorką dwóch ścieżek przyrodniczych postawionych przez Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody w Górach Wałbrzyskich i Kamiennych.