• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Małgorzata Pietkiewicz

Ukończyła Biologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską pt. „Biologia lęgowa pustułki Falco tinnunculus – badania populacji zasiedlającej skrzynki lęgowe na terenie Wrocławia” pisała w Zakładzie Ekologii Behawioralnej.
Pracuje jako ornitolog. Od czterech lat zajmuje się edukacją przyrodniczą. Przeprowadziła wiele zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w ramach różnych projektów, między innymi dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, Dolnośląskiej Grupy Lokalnej OTOP, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii we Wrocławiu i wielu innych.