• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Monika Szyrmer

W Fundacji EkoRozwoju odpowiada za działania z zakresu terenowej edukacji przyrodniczej i ochrony przyrody. Jest także autorką scenariuszy edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody i sieci Natura 2000, w których główny nacisk położony został na metody aktywizujące uczniów. Jako absolwentka kierunku Ochrona Środowiska posiada też praktyczne doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych dotyczących ekologii różnych grup organizmów (gryzonie, ptaki, wodne makrobezkręgowce).

Więcej w tej kategorii: « Aneta Osuch Jakub Szymczak »