• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Pakiet komunikacji

Pakiet ten obejmuje zajęcia edukacyjne dotyczące kwestii edukacji i komunikacji społecznej w tematyce ochrony środowiska. Zajęcia bazować będą na praktycznych doświadczeniach związanych z kampaniami edukacyjnymi. Pakiet komunikacyjny uzupełniony jest praktycznymi zajęciami edukacyjnymi „Rower” z elementami zajęć praktyczno-technicznych przy wykorzystaniu cykloficyny.

Pakiet komunikacji

Pakiet ten obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące kwestii edukacji i komunikacji społecznej w tematyce ochrony środowiska. Zajęcia bazować będą na praktycznych doświadczeniach związanych z kampaniami edukacyjnymi. Pakiet komunikacyjny uzupełniony jest praktycznymi zajęciami edukacyjnymi „Rower” z elementami zajęć praktyczno-technicznych przy wykorzystaniu cykloficyny. 

Kampanie społeczne o tematyce ekologicznej - narzędzie zmiany społecznej

Zajęcia poświęcone w całości kampaniom społecznym. Uczestnicy poznają podstawowe zasady przygotowania kampanii społecznej - od określenia problemu społecznego po wybór narzędzi i metod. Uczestnicy mają okazję podczas zajęć przygotować mały projekt kampanii społecznej.

Naturalnie aktywni. Społecznie zaangażowani.

Podczas zajęć poruszamy kwestię aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju i działalności wolontariackiej. Zrównoważony rozwój wymaga myślenia w kategoriach dobra wspólnego, którym jest przede wszystkim środowisko naturalne. Uczestnicy poznają przykłady ludzi (w tym dzieci) angażujących się w czynienie świata lepszym miejscem, zdobywają wiedzę na temat działalności lokalnych organizacji pozarządowych, motywacji skłaniających do pracy na rzecz dobra wspólnego oraz korzyści wynikających z zaangażowania społecznego.

Pogromcy mitów

Tematem zajęć jest konfrontacja wiedzy potocznej z osiągnięciami nauki w zakresie ekologii, z naciskiem na tematykę zmian klimatu, skupiającą najważniejsze wyzwania stojące aktualnie przed ludzkością. Zajęcia opierają na interaktywnych formach pracy z dziećmi i młodzieży (quiz, debata oksfordzka itp.) oraz eksperymentach (efekt cieplarniany na przykładzie termometrów w słoikach, napięcie powierzchniowe cieczy w naczyniu z wodą i detergentem, dynamo zamieniające energię kinetyczną w elektryczną itp.).