• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Pogromcy mitów

Tematem zajęć jest konfrontacja wiedzy potocznej z osiągnięciami nauki w zakresie ekologii, z naciskiem na tematykę zmian klimatu, skupiającą najważniejsze wyzwania stojące aktualnie przed ludzkością. Zajęcia opierają na interaktywnych formach pracy z dziećmi i młodzieży (quiz, debata oksfordzka itp.) oraz eksperymentach (efekt cieplarniany na przykładzie termometrów w słoikach, napięcie powierzchniowe cieczy w naczyniu z wodą i detergentem, dynamo zamieniające energię kinetyczną w elektryczną itp.).