• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Naturalnie aktywni. Społecznie zaangażowani.

Podczas zajęć poruszamy kwestię aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju i działalności wolontariackiej. Zrównoważony rozwój wymaga myślenia w kategoriach dobra wspólnego, którym jest przede wszystkim środowisko naturalne. Uczestnicy poznają przykłady ludzi (w tym dzieci) angażujących się w czynienie świata lepszym miejscem, zdobywają wiedzę na temat działalności lokalnych organizacji pozarządowych, motywacji skłaniających do pracy na rzecz dobra wspólnego oraz korzyści wynikających z zaangażowania społecznego.