• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Pakiet edukacji przeciw dyskryminacji

Zajęcia skupiają się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych oraz wiedzy o innych narodach i grupach etnicznych, przyczynach migracji, wzmacnianiu postawy otwartości na inność oraz kształtowaniu umiejętności reagowania na przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń.

Zajęcia realizowane są w pakiecie trzech zajęć.

Projekt skupia się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych oraz wiedzy o innych narodach i grupach etnicznych, przyczynach migracji, wzmacnianiu postawy otwartości na inność oraz kształtowaniu umiejętności reagowania na przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń.

Jeden świat

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z tematyką globalnych współzależności między społeczeństwami globalnego południa i globalnej północy, wspieranie osobistego zaangażowania w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. Uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają problemy związane z różnymi rodzajami nierówności i różnic między ludźmi w skali globalnej oraz jakie są współzależności globalne (kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne).

Przemóc przemoc

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z problemem różnorodnych rodzajów przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać lub których mogą doświadczać w swoim życiu. Dowiedzą się jaka jest różnica między stereotypem, uprzedzeniem a dyskryminacją. Zastanowimy się, czym jest tolerancja i jakie są jej granice, czym patriotyzm, a czym nacjonalizm.

Dogadajmy się!

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z ideą dialogu i komunikacji opartej na empatii i poszanowaniu różnic, zgodnie z wytycznymi edukacji dla pokoju i edukacji międzykulturowej. Uczestnicy dowiedzą się jak obserwować procesy grupowe oraz jak w pracy grupowej uwzględniać potrzeby i uczucia innych osób. Zostanie zaprezentowana metodologia i zasady porozumienia bez przemocy (na podstawie prac M. Rosenberga): uczestnicy będą mieli okazję poznać, w jaki sposób bez przemocy komunikować się w grupie, jak wyrażać różnice, jak na nie reagować, jak zarządzać emocjami.