• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Dogadajmy się!

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z ideą dialogu i komunikacji opartej na empatii i poszanowaniu różnic, zgodnie z wytycznymi edukacji dla pokoju i edukacji międzykulturowej. Uczestnicy dowiedzą się jak obserwować procesy grupowe oraz jak w pracy grupowej uwzględniać potrzeby i uczucia innych osób. Zostanie zaprezentowana metodologia i zasady porozumienia bez przemocy (na podstawie prac M. Rosenberga): uczestnicy będą mieli okazję poznać, w jaki sposób bez przemocy komunikować się w grupie, jak wyrażać różnice, jak na nie reagować, jak zarządzać emocjami.

W ramach warsztatów uczestnicy poznają również metodę podejmowania decyzji grupowych w oparciu o konsensus i nauczą się, w jaki sposób podejmować decyzje z poszanowaniem wartości, potrzeb i uczuć wszystkich uczestników procesu decyzyjnego. Dowiedzą się również, jak radzić sobie z konfliktami – w jaki sposób na nie reagować i jaką rolę pełni w ich rozwiązywaniu mediacja. Podczas zajęć uczestnicy będą zachęcani do krytycznej i świadomej refleksji nad własnymi postawami, włączając w to refleksję nad powstawaniem i działaniem mechanizmów uprzedzeń i stereotypów.

 

Uwaga:

  • zajęcia te zamykają pakiet składających się z 3 zajęć.

Zajęcia powstały i obecnie są realizowane w ramach projektu Każdy inny - wszyscy równi.

 

Zajęcia nr 3: DOGADAJMY SIĘ! - ZAJĘCIA SALOWE

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z ideą dialogu i komunikacji opartej na empatii i poszanowaniu różnic, zgodnie z wytycznymi edukacji dla pokoju i edukacji międzykulturowej. Uczestnicy dowiedzą się jak obserwować procesy grupowe oraz jak w pracy grupowej uwzględniać potrzeby i uczucia innych osób. Zostanie zaprezentowana metodologia i zasady porozumienia bez przemocy (na podstawie prac M. Rosenberga): uczestnicy będą mieli okazję poznać, w jaki sposób bez przemocy komunikować się w grupie, jak wyrażać różnice, jak na nie reagować, jak zarządzać emocjami. W ramach warsztatów uczestnicy poznają również metodę podejmowania decyzji grupowych w oparciu o konsensus i nauczą się, w jaki sposób podejmować decyzje z poszanowaniem wartości, potrzeb i uczuć wszystkich uczestników procesu decyzyjnego. Dowiedzą się również, jak radzić sobie z konfliktami – w jaki sposób na nie reagować i jaką rolę pełni w ich rozwiązywaniu mediacja. Podczas zajęć uczestnicy będą zachęcani do krytycznej i świadomej refleksji nad własnymi postawami, włączając w to refleksję nad powstawaniem i działaniem mechanizmów uprzedzeń i stereotypów.

Zajęcia te zamykają pakiet składających się z 3 zajęć, dlatego też w ich trakcie grupy będą mogły skonsultować z prowadzącymi zajęcia pomysły na projekty społeczne, które będą realizować w ramach niniejszego projektu
Więcej w tej kategorii: « Przemóc przemoc