• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Przemóc przemoc

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z problemem różnorodnych rodzajów przemocy wynikającej ze stereotypów i uprzedzeń, z którymi mogą się spotkać lub których mogą doświadczać w swoim życiu. Dowiedzą się jaka jest różnica między stereotypem, uprzedzeniem a dyskryminacją. Zastanowimy się, czym jest tolerancja i jakie są jej granice, czym patriotyzm, a czym nacjonalizm.

Zajęcia mają zwiększać wiedzę i umiejętności społeczne i kulturowe oraz wpływać na postawy uczestników wobec dyskryminacji i przemocy, w tym motywowanej uprzedzeniami. Uczestnicy poznają źródła przemocy i jej rodzaje, a także dowiedzą się, w jaki sposób reagować na akty przemocy, poznają mechanizmy powstawania i działania stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i wykluczenia, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia prowadzą do nierównego traktowania i naruszania praw jednostki. Uczestnicy poznają, czym jest mowa nienawiści i jakie grupy społeczno-kulturowe są na nią szczególnie narażone, przetestują, jak w codziennych sytuacjach w sposób pokojowy, a jednocześnie skuteczny, reagować na przemoc i mowę nienawiści.
W ramach zajęć uczestnicy zaprojektują i wykonają badziki/przypinki promujące postawy antyprzemocowe.

Uwaga:

  • zajęcia realizowane jako drugie z cyklu 3 zajęć z pakietu

Zajęcia powstały i obecnie są realizowane w ramach projektu Każdy inny - wszyscy równi.

 

Więcej w tej kategorii: « Jeden świat Dogadajmy się! »