• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Moje Zielone Miasto

CEL

atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z pogłębianiem zainteresowania otaczającym nas środowiskiem przyrodniczym, rozwojem odpowiedzialności za nie

DLA KOGO?

20 grup dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół, świetlic i organizacji młodzieżowych

ZAJĘCIA    

1. Terenowe zajęcia przyrodnicze - zapoznanie uczniów z gatunkami roślin i zwierząt występującymi na terenie Wrocławia, miejscami ich życia (ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk bezpośrednio związanych z działalnością człowieka), znaczeniem dla życia miasta. Uczniowie dowiedzą się jak ważna jest obecność przyrody w mieście, co jej zagraża i jak można ją chronić. Zajęcia realizowane będą w różnych miejscach, zarówno we wrocławskich parkach i lasach, nad wrocławskimi rzekami, jak i w terenie zabudowanym.

2. Stacjonarne zajęcia ekorozwojowe – do wyboru:

2a. „Wiem co jem: miejski ogrodnik”

Dzięki warsztatom uczestnicy dowiedzą się, czym jest świadoma/odpowiedzialna konsumpcja, czym jest żywność przetworzona, czym jest bioróżnorodność, dlaczego jest ważna i co jej zagraża. Uczestnicy nabędą także umiejętności rozpoznawania roślin uprawnych oraz dowiedzą się, jaka żywność z nich jest produkowana, będą potrafili znaleźć powiązania między miejscem produkcji żywności, sposobem jej przetworzenia a wpływem na środowisko oraz poznają zasady zdrowego odżywiania i etyczne konsekwencje wyborów kulinarnych.


2b. „Rower daje Power”

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z ideą zrównoważonego transportu, którego przykładem jest rower, podniesienie kompetencji na temat poruszania się rowerem po mieście oraz wiedzy o kulturze rowerowej, a także z podstawami serwisowania rowerów (budowa poczucia niezależności i pewności siebie w zakresie samodzielnej naprawy roweru). Rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem rekreacji i transportu w miastach. Zajęcia będą podzielone na: część warsztatową – praktyka naprawy i serwisowania, testowanie zabezpieczeń, część uliczną (podwórkową) – praktyka prawidłowego wykonywania manewrów, zachowania na jezdni, część salową – pokaz prezentacji, filmów.

ZAPISY NA ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE - grupy zostały już wybrane. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą EC
 
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  oraz  ze środków Gminy Wrocław