• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

R JAK REDUKUJ - ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EC

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne grupy do udziału w zajęciach z cyklu „R JAK REDUKUJ - ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW”. Skierowane są one do uczniów wrocławskich szkół podstawowych (kl. 4-6) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Realizowane przez Fundację EkoRozwoju zadanie to kampania edukacyjna skupiona na kreowaniu i promowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za ilość powstających odpadów, stan lokalnego i globalnego ekosystemu oraz zużycie zasobów naturalnych. Nazwa kampanii nawiązuje do podstawowego elementu tzw. zasady 3R promującej przyjazny dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów.

 Pierwsze R – czyli „reduce” (ang. redukuj) – stanowi fundament tej zasady, ponieważ ograniczenie nadmiernej konsumpcji niesie ze sobą największe korzyści dla środowiska naturalnego. Nie wszystkie potrzeby można jednak zredukować do zera. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje drugie R – czyli „reuse” (ang. użyj ponownie) – zachęcające do świadomego podtrzymywania życia produktu (poprzez naprawianie, upcykling lub obieg wymienny). Dopiero ostatnim R w omawianej zasadzie jest recykling – czyli segregacja i odzysk – który pomaga zminimalizować eksploatację środowiska związaną z pozyskiwaniem surowców i zużyciem energii do produkcji nowych towarów.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia 3 czterogodzinne zajęcia edukacyjne dla każdej grupy:

  • Zajęcia nr 1. ZASADA 3R, czyli recykling to za mało – ZAJĘCIA SALOWE

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z zasadą 3R, promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich i zachęcanie do ograniczania ilości produkowanych odpadów oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko, zasoby naturalne i miejski ekosystem.

Ponadto uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z pozytywnymi aspektami kultury trwałego użytku oraz możliwościami tzw. up-cyklingu. Cześć praktyczna zajęć – realizowana pod hasłem "Zostań producentem" – będzie polegała na wspólnym przetwarzaniu różnych odpadów w oryginalne gadżety lub przydatne narzędzia, np. przekształcaniu plastikowych butelek w doniczki (które posłużą następnie za komponenty domowego ogródka), tworzeniu breloczków z nakrętek lub broszek ze zużytych ubrań itp.

  • Zajęcia nr 2. ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA, czyli nie daj się reklamom – ZAJĘCIA SALOWE

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z przyczynami (np. technikami manipulacji w reklamie, rolą mody etc.) oraz społecznymi i środowiskowymi skutkami nadmiernej konsumpcji w kontekście indywidualnym, lokalnym oraz globalnym (zmiany klimatu i ich skutki, kurczące się zasoby ze źródeł nieodnawialnych, eksport odpadów do krajów globalnego Południa etc). Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się, czym jest odpowiedzialna i zrównoważona konsumpcja oraz w jaki sposób oznakowanie produktów umożliwia dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich.

  • Zajęcia 3. „R JAK REDUKUJ, czyli zostań ambasadorem odpowiedzialnej konsumpcji” - ZAJĘCIA SALOWE

Uczestnicy, korzystając z wiedzy z poprzednich zajęć, stworzą wspólnie kodeks odpowiedzialnego konsumenta oraz wypracują zasady ograniczania odpadów w swoich gospodarstwach domowych oraz w szkole (np. wielokrotne użycie zamiast produktów jednorazowych, pożyczanie/wymiana zamiast kupowania, wspieranie akcji NIE DLA ULOTEK, przekazywanie żywności do banków żywności, przekazywanie ubrań potrzebującym, wymiana ubrań - tzw. SWAP, korzystanie z bibliotek, oddawanie lub sprzedaż za symboliczną kwotę sprzętów, mebli etc.).

Ponadto uczniowie zaplanują również szkolną kampanię społeczną, której celem będzie promowanie wśród uczniów nie będących uczestnikami zajęć idei odpowiedzialnej konsumpcji oraz zachęcanie do ograniczenia ilości odpadów.

Terminy:

Zajęcia będą realizowane od kwietnia do 10 grudnia 2016 w godzinach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. Część zajęć realizowanych będzie w roku szkolnym 2015/2016, kolejna część w roku szkolnym 2016/2017. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty.

Warunki uczestnictwa:

Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu. Aby wziąć udział w projekcie, grupa musi uczestniczyć w całym pakiecie zajęć – każde zajęcia trwają 4 godziny (240 minut).

Rekrutacja:

Warunkiem udziału w projekcie jest odesłanie skanu wypełnionej, podpisanej i podbitej przez dyrekcję deklaracji uczestnictwa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej grupy z jednej szkoły, jednak zgłoszenia wielokrotne traktowane będą jako rezerwa i w przypadku dużego zainteresowania zajęciami zakwalifikowana zostanie tylko jedna grupa z każdej szkoły.

W razie pytań uprzejmie zapraszamy do kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznego 696948194