• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7

Naturalnie Aktywni

 

W ramach projektu zrealizowano następujące  ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • 21 zajęć POGROMCY MITÓW, których tematem była konfrontacja wiedzy potocznej z osiągnięciami nauki w zakresie ekologii, z naciskiem na tematykę zmian klimatu, skupiającą najważniejsze wyzwania stojące aktualnie przed ludzkością. Uczniowie współtworzyli zajęcia dzieląc się swoją wiedzą na powyższe tematy - ich tezy były badane pod względem zgodności z współczesną wiedzą naukową. Zajęcia będą się opierały na interaktywnych formach pracy z dziećmi i młodzieży (quiz, debata oksfordzka itp.) oraz eksperymentach (efekt cieplarniany na przykładzie termometrów w słoikach, napięcie powierzchniowe cieczy w naczyniu z wodą i detergentem, dynamo zamieniające energię kinetyczną w elektryczną itp.).
 • 20 zajęć NATURALNIE AKTYWNI, podczas których poruszaliśmy kwestię aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju i działalności wolontariackiej. Zrównoważony rozwój wymaga myślenia w kategoriach dobra wspólnego, którym jest przede wszystkim środowisko naturalne. Bierna postawa wobec zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem zasobów jest zagrożeniem nie tylko dla przyszłych pokoleń, ale i dzisiejszych mieszkańców naszego miasta, kraju, kontynentu i planety. Uczestnicy poznali przykłady ludzi (w tym dzieci) angażujących się w czynienie świata lepszym miejscem, zdobyli wiedzę na temat działalności wrocławskich organizacji pozarządowych, motywacji skłaniających do pracy na rzecz dobra wspólnego oraz korzyści wynikających z zaangażowania społecznego. Dowiedzieli się, iż różnorodności zainteresowań i uzdolnień odpowiada paleta dostępnych form aktywności przyczyniających się do pomnażania dobra wspólnego.
 • 4 zajęcia DŹWIĘKI WIATRU czyli warsztaty, które opierały się na pracy z dźwiękiem –  jego kształcie, barwie, formie i fakturze jako formach ekspresji emocji w sztuce. Uczestnicy skonstruuowali instalację dźwiękowo-kinetyczną, napędzaną siłą jednego z najważniejszych odnawialnych źródeł energii: wiatru.

Efekty ekologiczne i społeczne:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat przyczyn i skutków globalnego ocieplenia oraz racjonalnych (zrównoważonych) sposobów zapobiegania zmianom klimatycznym;
 • zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży (rekreacji, rozwoju zainteresowań, rozwiązywania konfliktów itp.);
 • pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu różnorodnych dziedzin związanych z szeroko pojętą ekologią, wskazywanie na możliwości praktycznego wykorzystania zdobytych informacji oraz promocja idei kształcenia ustawicznego
 • budowanie poczucia odpowiedzialności i wrażliwości społecznej w perspektywie lokalnej i globalnej
 • wsparcie procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego: kształtowanie aktywnych i odpowiedzialnych postaw, promocja idei wolontariatu
 • popularyzacja wiedzy naukowej i zwiększanie dostępu do edukacji

Liczbowe określenie skali działań:

 • Liczba minut opracowanych filmów z lektorem: 102:50
 • Liczba minut przetłumaczonych filmów (wraz z synchronizacją napisów): 51:48
 • Liczba opracowywanych scenariuszy do zajęć "Pogromcy mitów" i "Naturalnie aktywni": 2;
 • Liczba opracowywanych scenariuszy do zajęć artystycznych: 1
 • Liczba Przeprowadzonych zajęć: 45 w tym: liczba zajęć "Pogromcy mitów": 21 liczba zajęć "Naturalnie aktywni": 20 liczba zajęć "Dźwięki wiatru": 4
 • Liczba uczestników zajęć: 700

Koordynator: Aneta Osuch, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu