• slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
Katarzyna

Katarzyna

czwartek, 16 październik 2014 21:17

Jak zgłosić się na zajęcia?

 

wtorek, 30 wrzesień 2014 13:48

Udostępniamy przestrzeń

EkoCentrum otwarte jest dla wszelkich inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne. Udostępniamy naszą przestrzeń na wydarzenia zgodne z celami statutowymi i programowymi Fundacji EkoRozwoju.

Co trzeba zrobić aby zarezerwować salę?

Wypełnij formularz wstępnej rezerwacji sali oraz skontatkuj się z nami telefonicznie. Rezerwacja sali uzależniona jest od rodzaju wydarzenia, które będzie organizowane w EC oraz od zajętości sal. Większość informacji na temat wydarzeń organizowanych w EkoCentrum znajdziesz w kalendarzu.

Zapraszamy także do zapoznania się z regulaminem, który określa zasady korzystania z EkoCentrum.

Jaką przestrzen udostępniamy?

 • EkoWarsztatownia /budynek A „warsztatowy” – większy - poziom 0/

Sala seminaryjna z zapleczem toaletowym i cateringowym, umożliwiająca prowadzenie seminariów dla maksymalnie 60 osób (przy równoległym układzie krzeseł) lub zajęć warsztatowych wymagających więcej przestrzeni dla interakcji i działań edukacyjnych.

 • Ekosala  /budynek A „warsztatowy” – większy - poziom -1/

Sala dla kameralnych spotkań warsztatowych (czasowy pobyt dla kilkunastu osób), w tym spotkań tematycznych (warsztaty „owalnego stołu” oraz warsztaty plastyczne); możliwość prezentacji wystaw czasowych (również w powiązaniu z holem wystawowym w części komunikacyjnej poziomu -1 budynku).

 • Zielona Uliczka

Przestrzeń otwarta pomiędzy budynkami; miejsce publicznych spotkań i festynów ekologicznych; w czasie wiosenno-letnio-jesiennym wykorzystywane do otwartych zajęć koedukacyjnych typu warsztaty plastyczne, czerpanie papieru, malowanie toreb ekologicznychdwie sale (konferencyjną i warsztatową) wyposażone w stoły, krzesła i sprzęt multimedialny.

EC_EkoSala_SalaWarsztatowa_rzut.pngmWrocławEkocentrum_WJN0546małe.jpgmWrocławEkocentrum_WJN0511małe.jpgEC_EkoWarsztatownia_SalaWykladowa_parter_rzut.pngmWrocławEkocentrum_WJN0533-36małe .jpgmWrocławEkocentrum_WJN0509małe.jpgmWrocławEkocentrum_WJN0567małe.jpg


 

EGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I UŻYTKOWANIA EKOCENTRUM WROCŁAW

 

§ 1

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępnienia i użytkowania EkoCentrum Wrocław (w szczególności: sali konferencyjnej oraz sali warsztatowej) administrowanego przez Fundację EkoRozwoju zwaną dalej Użyczającym.
 2. Regulamin obowiązuje organizatorów i uczestników takich wydarzeń jak: szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje lub inne tego typu spotkania realizowane na terenie EkoCentrum, zwane dalej Wydarzeniem.
 3. EkoCentrum udostępniane jest nieodpłatnie na realizację Wydarzeń zgodnych z celami statutowymi i programowymi Użyczającego.
 4. Organizator nie ma prawa udostępniania EkoCentrum osobom trzecim bez zgody Użyczającego.

§ 2

Zasady rezerwacji

1.    Rezerwacji należy dokonać co najmniej 5 dni przed terminem Wydarzenia przesyłając wypełniony formularz rezerwacji .

2.       Każde Wydarzenie realizowane w EkoCentrum powinno mieć wyznaczonego opiekuna z zespołu Fundacji EkoRozwoju lub Wrocławskiej  Inicjatywy Rowerowej (zwanego dalej Opiekunem EC) oraz wyznaczonego przedstawiciela organizatora, odpowiedzialnego za organizację i przebieg Wydarzenia ze strony organizatora (zwanego dalej Organizatorem).

3.       Korzystanie przez Organizatora ze sprzętu Użyczającego wymaga odpowiednio wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania do Opiekuna EC.

4.       Opiekun EC odpowiedzialny jest za udostępnienie EkoCentrum

a.       nadzór nad otwarciem i zamknięciem EkoCentrum w umówionym z Organizatorem terminie;

b.      wyznaczenie przestrzeni dostępnej dla Organizatora;

c.       udostępnienie sprzętu.

5.       Wszystkie wydarzenia organizowane w EC powinny być realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie EkoCentrum:

a)      Zapewnienie cateringu wegetariańskiego lub wegańskiego;

b)      Ograniczenie powstawania ilości odpadów i zużycia energii.

§ 3

Obowiązki Organizatora i Uczestników Wydarzenia

 

1.       Organizator spotkania powinien pojawić się w EkoCentrum odpowiednio wcześnie aby zapewnić sprawny przebieg Wydarzenia oraz opiekę nad Uczestnikami.

2.       Organizator jest  zobowiązany do:

a)      Zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników Wydarzenia

b)      Utrzymania porządku i czystości w trakcie trwania spotkania w udostępnionych pomieszczeniach

c)       Usunięcia z udostępnionych pomieszczeń wszystkich wniesionych materiałów szkoleniowych, promocyjno- informacyjnych i podobnych  po zakończeniu spotkania (materiały można wyeksponować w EC we wskazanym miejscu)

d)      Pozostawienia pomieszczeń  w takim stanie, w jakim zostały mu użyczone.

3.       Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z spotkaniem ponosi Organizator, w szczególności odnosi się to do uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu  oraz niewłaściwego użytkowania udostępnionej powierzchni  EC.

4.       Organizator zobowiązany jest do naprawy lub pokrycia finansowego wszelkich szkód określonych w pkt.7

5.       Zaleca się, aby Organizator zapewnił pokrycie dodatkowych obciążeń związanych z organizacją wydarzenia np. poprzez zakup materiałów zużywalnych (typu materiały biurowe, środki czystości, itp.)

6.       Organizator jest odpowiedzialny za zebranie listy obecności uczestników spotkania (lista dostępna u Opiekuna EC).

7.       Uczestnicy spotkania mogą przebywać wyłącznie w rejonie określonym przez Opiekuna EC.

 

 

Podpis Opiekuna EC                                                                         Podpis Organizatora     

Strona 19 z 19