• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
Katarzyna

Katarzyna

Zajęcia poświęcone w całości kampaniom społecznym. Uczestnicy poznają podstawowe zasady przygotowania kampanii społecznej - od określenia problemu społecznego po wybór narzędzi i metod. Uczestnicy mają okazję podczas zajęć przygotować mały projekt kampanii społecznej.

czwartek, 08 wrzesień 2016 12:02

R jak redukuj

Podczas zajęć "R jak redukuj, czyli zostań ambasadorem ekorozwoju", uczestnicy, korzystając z wiedzy z poprzednich zajęć, stworzą wspólnie kodeks odpowiedzialnego konsumenta oraz wypracują zasady ograniczania odpadów w swoich gospodarstwach domowych oraz w szkole

czwartek, 08 wrzesień 2016 12:01

Zasada 3R, czyli recykling to za mało

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadą 3R, promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich i zachęcanie do ograniczania ilości produkowanych odpadów oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko, zasoby naturalne i miejski ekosystem.

czwartek, 08 wrzesień 2016 11:59

Energia do zmiany

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką energii oraz zachęta do oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Dzieci i młodzież zdobędą wiedzę na temat źródeł i roli energii w życiu codziennym, przemyśle, transporcie, rolnictwie oraz zostaną uwrażliwieni na aktualne zagrożenia związane z kwestią zużycia paliw kopalnych.

czwartek, 08 wrzesień 2016 11:58

Lokalnie i globalnie. Odpowiedzialna konsumpcja

Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy na temat globalizacji, zglobalizowanej gospodarki, praw człowieka; nabycie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie: komunikacji i podejmowania decyzji, gospodarki i przedsiębiorstwa, etyki w biznesie oraz wzmacnianie świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji.

czwartek, 08 wrzesień 2016 11:56

Ekowkrętka

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci  z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle) oraz różnymi technikami plastyczno - recyklingowymi, umożliwiającymi kreatywne wykorzystanie surowców wtórnych. Zajęcia sprzyjają kreatywnej współpracy w grupie rówieśnicze oraz pobudzają twórcze myślenie.

czwartek, 08 wrzesień 2016 11:51

Drzewa w mieście

Zajęcia poświęcone w całości drzewom - ich budowie, gatunkom ale także nieocenionym funkcjom jakie pełnią w przyrodze i w otoczeniu człowieka. Uczestnicy poznają odziaływania antagonistyczne (pasożytnictwo) i nieantagonistyczne (symbioza) pomiędzy organizmami, a także zagłębiają się w tajemnice ekosystemu jakim jest pień starego drzewa.

środa, 07 wrzesień 2016 17:49

Leśne wyprawy

Podczas zajęć zanurzymy się w tajemniczy  świat przyrody w sposób swobodny i nieskrępowany - w formie wyprawy poza znanymi ścieżkami. Wycieczka przez las to okazja do bliskiego kontaktu z przyrodą i poznania jej wieloma zmysłami.

środa, 07 wrzesień 2016 17:46

Strażnicy Zieleni

Celem zajęć jest poznanie struktury, kondycji, składu gatunkowego obszarów zielonych w mieście, ich funkcji dla człowieka i środowiska. Zajęcia obejmują różnorodne zadania / zabawy (zależnie od grupy wiekowej) dotyczące rozpoznawanie gatunków drzew, ich budowy, funkcji.

środa, 07 wrzesień 2016 17:44

Skarby przyrody Dolnego Śląska

Podczas zajęć wspólnie zwiedzamy Dolny Śląsk zapoznając się najcenniejszymi elementami przyrody w regionie. W naszym województwie znajduje się 66 rezerwatów przyrody i blisko 100 obszarów Natura2000, wiele z nich jest mało znanych, choć chroni skarby przyrody - ożywionej i nieożywionej.