• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Wesprzyj nas

EkoCentrum zostało założone w 2013 roku i jest prowadzone przez Fundację EkoRozwoju, organizację o ponad 26 letnim doświadczeniu. Naszą misją jest rozwój w zgodzie z Naturą, co w praktyce przekłada się na szereg działań związanych ze wspieraniem inicjatyw lokalnych społeczności, prowadzeniem kampanii informacyjnych i edukacyjnych czy też ochronę zagrożonych gatunków i obszarów przyrodniczych.

Kluczowym elementem naszej działalności jest spójna i włączająca EDUKACJA EKOLOGICZNA.

Poruszamy kwestie związane z nadmierną konsumpcją, zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, ochroną wód i klimatu, współzależnościami pomiędzy różnymi częściami świata w ramach edukacji globalnej etc. Podczas zajęć przyrodniczych w terenie przybliżamy wiedzę o różnych gatunkach zwierząt i roślin, pokazujemy współzależności między działalnością człowieka a przyrodą, a przede wszystkim zachęcamy do dalszej samodzielnej obserwacji przyrody. Specjalizujemy  się w tematach związanych z ochroną i pielęgnacją drzew.
Stawiamy na rozwój aktywności obywatelskiej oraz podkreślamy wartość zaangażowania lokalnego i globalnego. Pracujemy na postawach, wskazując indywidualną możliwość
działania i zmiany.

Z bezpłatnej oferty edukacyjnej EkoCentrum skorzystało już ponad 26 000 osób.

Realizacja naszej  misji możliwa jest głównie dzięki środkom przekazywanym Fundacji w ramach dotacji przez różne instytucje zarówno polskie jak i zagraniczne. Fundusze te jednak nie pokrywają w całości wszystkich kosztów związanych z prowadzonymi działaniami. To dzięki finansowemu wsparciu indywidualnych darczyńców oraz prywatnych firm możemy pracować na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Aby robić to skutecznie potrzebujemy Waszego wsparcia!