• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Wesprzyj nas

EkoCentrum prowadzone jest przez Fundację EkoRozwoju, która powstała w 1991 roku we Wrocławiu. Od początku istnienia czynnie wspieramy inicjatywy społeczne wykorzystujące walory przyrodnicze dla rozwoju w zgodzie z naturą, wprowadzamy innowacje w ochronie środowiska – w tym w dziedzinie energii i odpadów oraz czynnie chronimy przyrodę.

Ważnym elementem naszej działalności jest wysokiej jakości EDUKACJA EKOLOGICZNA.

Poruszamy kwestie związane z nadmierną konsumpcją, zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, ochroną wód i klimatu, współzależnościami pomiędzy różnymi częściami świata w ramach edukacji globalnej etc. Podczas zajęć przyrodniczych w terenie przybliżamy wiedzę o różnych gatunkach zwierząt i roślin, pokazujemy współzależności między działalnością człowieka a przyrodą, a przede wszystkim zachęcamy do dalszej samodzielnej obserwacji przyrody. Specjalizujemy  się w tematach związanych z ochroną i pielęgnacją drzew.
Stawiamy na rozwój aktywności obywatelskiej oraz podkreślamy wartość zaangażowania lokalnego i globalnego. Pracujemy na postawach, wskazując indywidualną możliwość
działania i zmiany.

Z bezpłatnej oferty edukacyjnej EkoCentrum skorzystało już ponad 26 000 osób.

Ciągle się rozwijamy starając się odpowiadać na coraz to nowe wyzwania (np. smog). Aby robić to skutecznie potrzebujemy Waszego wsparcia!

NA CO POTRZEBUJEMY ŚRODKÓW:

  • wkłady własne do projektów - aby zdobyć dotacje często musimy dołożyć określonej wysokości wkład własny np. 10%;
  • działania pozaprojektowe - chcemy móc reagować na zmiany i dostosowywać naszą ofertę do Waszych potrzeb;
  • koszty utrzymania przestrzeni edukacyjnej i administracji - nie wszystkie koszty związane z remontami i utrzymaniem EkoCentrum udaje nam się pokryć z dotacji. Potrzebujemy dodatkowych środków by je pokryć.