• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
poniedziałek, 16 marzec 2015 15:24

Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu ZIELONA EDUKACJA

Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza Państwa do włączenia się w realizację programu  „ZIELONA EDUKACJA - ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM  WROCŁAW”. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z wrocławskich placówek edukacyjnych, szkół  podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Oferujemy pakiet trzech czterogodzinnych zajęć:
 
1. AKCJA-SEGREGACJA! – ZAJĘCIA SALOWE
 
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z kwestiami związanymi z poprawnym segregowaniem śmieci i utrzymaniem porządku w miejscach gromadzenia odpadów, promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich i zachęcanie do ograniczania ilości produkowanych śmieci oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za estetykę miasta i stan miejskiego ekosystemu.
 
Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z dzikimi wysypiskami i lekceważącym stosunkiem do kwestii segregowania śmieci. Ponadto zostaną zapoznani z ZASADĄ 3R, pozytywnymi aspektami kultury trwałego użytku oraz  możliwościami tzw. up-cyklingu. Zostaną np. z butelek plastikowych stworzone doniczki, w  których młodzież będzie mogła posadzić zioła czy kwiaty. Zaprezentowany będzie także ekoogród i omówiona rola zieleni w mieście.
 
2. ENERGIA DO ZMIANY! – ZAJĘCIA SALOWE
 
Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką energii oraz  zachęta do oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Dzieci i młodzież zdobędą wiedzę na temat źródeł i roli energii w życiu codziennymi w kontekście przemysłu, transportu, rolnictwa itd. Ponadto dowiedzą się o zagrożeniach wynikających z uzależnienia energetyki od paliw kopalnych i możliwościach wykorzystania źródeł odnawialnych.
 
Zagadnienia te posłużą jako punkt wyjścia do omówienia rodzaju i skali zużycia wykorzystywanych w przestrzeni miejskiej źródeł energii oraz ich wpływu na stan miejskiego ekosystemu (na przykładzie środków transportu, ogrzewania, indywidualnej konsumpcji etc.).
 
Tym samym uczestnicy zostaną również uwrażliwieni na aktualne zagrożenia związane z kwestią zużycia paliw kopalnych w kontekście globalnych zmian klimatu. Zostanie także poruszona kwestia zieleni w mieście jako czynnika redukującego negatywne skutki zużywania przez nas energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych.
 
3. STRAŻNICY ZIELENI – ZAJĘCIA TERENOWE
 
Zajęcia w tym bloku tematycznym będą miały charakter terenowy i przyrodniczy, a poświęcone zostaną przede wszystkim problematyce zieleni miejskiej, w tym szczególnie drzew - ich roli i funkcji. Zajęcia będą pretekstem do wspólnego zastanowienia się nad wpływem człowieka na miejski ekosystem, sposobami jego kształtowania oraz zagrożeniami i wyzwaniami, które się z nim wiążą. Istotnym elementem zajęć będzie uświadomienie uczestnikom indywidualnej odpowiedzialności za zieleń w mieście.
 
Wybrane grupy, które zadeklarują swoją gotowość i udostępnią Organizatorowi odpowiednią przestrzeń (np. szkolne podwórko) w ramach tych zajęć będą uczestniczyły w nasadzeniach drzew dostosowanych do środowiska miejskiego
 
Zajęcia będą realizowane od kwietnia do 10 grudnia 2015 w godzinach lekcyjnych,  pozalekcyjnych, a także podczas wakacji. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty.
 
Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu.
 
Jedna grupa może wziąć udział w całym pakiecie zajęć (zgłoszenia tych grup będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji) jak i w pojedynczych zajęciach.
 
Warunkiem udziału w projekcie jest odesłanie skanu wypełnionej, podpisanej i podbitej przez  dyrekcję deklaracji uczestnictwa w terminie do 1 kwietnia 2015 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
 
Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej grupy z jednej szkoły, jednak zgłoszenia wielokrotne traktowane będą jako rezerwa i w przypadku dużego zainteresowania zajęciami zakwalifikowana zostanie tylko jedna grupa z każdej szkoły.
 
W razie pytań uprzejmie zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
 
PLIKI DO POBRANIA:
Formularz rekrutacyjny: DOC

Czytany 4252 razy

info sponor eu