• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
poniedziałek, 16 marzec 2015 15:22

Rekrutacja na zajęcia w ramach działania Naturalnie Aktywni

Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza Państwa do włączenia się w realizację programu „NATURALNIE AKTYWNI - ZAJĘCIA POZALEKCYJNIE W EKOCENTRUM WROCŁAW”. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Oferujemy do wyboru jedne z czterogodzinnych zajęć:

1. POGROMCY MITÓW

Główną ideą zajęć jest konfrontacja wiedzy potocznej (mitów, stereotypów, obiegowych opinii itp.) ze stanowiskiem i osiągnięciami współczesnej nauki w zakresie ekologii, ze szczególnym naciskiem na tematykę zmian klimatu, która jak w soczewce skupia najważniejsze problemy i wyzwania stojące aktualnie przed ludzkością – wybór między modelem wykładniczego wzrostu gospodarczego a ideą zrównoważonego rozwoju, energetyką opartą na paliwach kopalnych a odnawialnymi źródłami energii, odpowiedzialną konsumpcją i sprawiedliwym handlem a wolnym handlem i hiperkonsumpcją itp. – 26 czterogodzinnych zajęć.

Dodatkowo część grup (maksymalnie 6) podczas zajęć weźmie udział w konstruowaniu EKOPODLEWACZA – innowacyjnego systemu podlewania kwiatów napędzanego energią ze źródeł odnawialnych, który uczestnicy zbudują pod kierunkiem studentów z koła naukowego Politechniki Wrocławskiej.

2. NATURALNIE AKTYWNI

Podczas zajęć będziemy się zastanawiać nad różnymi formami aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju i działalności wolontariackiej. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z różnymi wariantami partycypacji społecznej, które zostaną skonfrontowane z perspektywą myślenia w kategoriach interesu jednostkowego.

Podczas zajęć uczestnicy zdobędą również praktyczną wiedzę na temat zakresu działalności wrocławskich instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych ze sfery kultury, sztuki czy ekologii, motywacji skłaniających do pracy na rzecz dobra wspólnego oraz długofalowych korzyści wynikających z zaangażowania społecznego. Celem tej prezentacji będzie uświadomienie uczestnikom, że różnorodności ich zainteresowań i uzdolnień odpowiada szeroka paleta dostępnych form aktywności społecznej, z której każdy może wybrać coś dla siebie, przyczyniając się zarazem do pomnażania dobra wspólnego. – 15 czterogodzinnych zajęć.

W ramach zadania przewidziana jest także realizacja specjalnego pakietu warsztatów artystycznych dla dwóch chętnych, a także najbardziej aktywnych grup uczestników stacjonarnych zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów artystycznych pt. DŹWIĘKI WIATRU.

Każdy z warsztatów będzie się składał z 2 zajęć trwających łącznie 8 godzin zegarowych (2 x 4 godziny zegarowe dla jednej grupy), w trakcie których kształtowana będzie kreatywność, wrażliwość artystyczna i myślenie abstrakcyjne dzieci i młodzieży. Podstawą warsztatów będzie praca z dźwiękiem – myślenie o jego kształcie, barwie, formie i fakturze jako formach ekspresji emocji w sztuce.

W ramach warsztatów uczestnicy skonstruują instalację dźwiękowo-kinetyczną, która będzie napędzana siłą jednego z najważniejszych odnawialnych źródeł energii: wiatru. Uczestnicy warsztatów będą pracować w grupach nad finalnym kształtem instalacji oraz specjalnym wydarzeniem – koncertem na wiatr – ucząc się przy tym spółodpowiedzialności i przyswajając podstawowe prawa fizyki.

Zajęcia będą realizowane w godzinach pozalekcyjnych od kwietnia do 10 grudnia 2015. Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty.

Udział w programie jest bezpłatny. Nie pokrywamy jednakże kosztów dojazdu.

Jedna grupa może wziąć udział tylko w jednych zajęciach (z wyłączeniem warsztatów „Dźwięki wiatru”, gdzie ta sama grupa będzie brała udział aż w trzech zajęciach).

Warunkiem udziału w projekcie jest odesłanie skanu wypełnionej, podpisanej i podbitej przez dyrekcję deklaracji uczestnictwa w terminie do 1 kwietnia 2015 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Decyduje kolejność zgłoszeń.

Możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej grupy z jednej szkoły, jednak zgłoszenia wielokrotne traktowane będą jako rezerwa i w przypadku dużego zainteresowania zajęciami zakwalifikowana zostanie tylko jedna grupa z każdej szkoły.

W razie pytań uprzejmie zapraszam do kontaktu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

PLIKI DO POBRANIA:
Deklaracja uczestnictwa: DOC

Czytany 3933 razy

info sponor eu