• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
poniedziałek, 03 kwiecień 2017 14:35

Akcja REKRUTACJA!

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzech arcyciekawych projektach realizowanych w EkoCentrum w tym roku. Są to R jak Redukuj, Miejscy Odkrywcy oraz Kaźdy inny, wszyscy równi. Skierowane są one do dzieci i młodzieży z terenu Wrocławia.

R jak Redukuj

Czosnek z Chin pokonuje tysiące kilometrów, by dotrzeć do miejsca, gdzie wcale go nie brakuje. Pod uprawę paszy dla zwierząt, palmy olejowej czy mebli niszczy się ogromne połacie lasów deszczowych. Produkowane i kupowane w absurdalnym tempie ubrania i gadżety powiększają hałdy śmieci, zanim zdążą się na dobre zużyć. Razem z nimi na wysypisko trafia zmarnowana żywność, mimo iż miliony ludzi na świecie cierpią dotkliwy głód. A wszystko to dzięki spalaniu paliw kopalnych, którymi podgrzewamy planetę do temperatury zagrażającej istnieniu naszej cywilizacji. Nigdy wcześniej w dziejach ludzkości świat nie był ze sobą tak ściśle związany. Nigdy wcześniej nie mierzył się z podobnymi zagrożeniami. I nigdy tak bardzo nie potrzebował edukacji, która poprzez lokalne działania sprostałaby globalnym wyzwaniom.

Zajęcia edukacyjne z cyklu „R JAK REDUKUJ” skupiają się na kreowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za stan lokalnego i globalnego ekosystemu oraz służą uświadomieniu najważniejszych zagrożeń związanych z konsumpcjonizmem. Nazwa cyklu nawiązuje do podstawowego elementu tzw. zasady 3R promującej przyjazny dla środowiska styl życia. Pierwsze R – czyli „reduce” (ang. redukuj) – stanowi fundament tej zasady, ponieważ to właśnie ograniczenie nadmiernej konsumpcji niesie ze sobą największe korzyści dla środowiska naturalnego.

W perspektywie lokalnej najdotkliwszym skutkiem nadmiernej konsumpcji jest wzrost ilości odpadów, z którym nie poradzimy sobie za pomocą samego tylko recyklingu. Samo przetwarzanie surowców nie pomoże nam także w walce z globalnym odpadem – emitowanymi do atmosfery gazami cieplarnianymi, które prowadzą do eskalacji zmian klimatu, najpoważniejszego z ekologicznych wyzwań stojących dziś przed ludzkością.  Zmiana nawyków konsumenckich poprzez edukację to nasza największa szansa na to, by mu sprostać.

W ramach cyklu przewidziane są 3 warsztaty (po 4 godziny) dla każdej z grup: R jak Redukuj, czyli recykling to za mało, Konsumujesz - Decydujesz, czyli zostań odpowiedzialnym konsumentem, 100% zniżki, czyli nie daj się reklamom.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziesz tu >>>>>

Miejscy Odkrywcy

Pośpiech, nadmiar bodźców napływających z otoczenia i okazjonalny kontakt z przyrodą w obrębie wydzielonych obszarów tzw. zieleni miejskiej to realia życia większości wrocławskich dzieci i młodzieży. Warunki te nie sprzyjają rozwijaniu pasji odkrywania otaczającego świata z zainteresowaniem i wrażliwością. Miasto jawi się jako plątanina ulic i budynków, którą trzeba jak najszybciej przemierzyć w drodze do poszczególnych celów, nie dając sobie szansy na doświadczenie bogactwa otaczającego nas świata. Dodatkowym czynnikiem pogłębiającym alienację najmłodszego pokolenia jest siedzący tryb życia i mediatyzacja rzeczywistości, czyli doświadczanie złożoności świata za pomocą mediów elektronicznych.

Konsekwencje owej cywilizacyjnej alienacji określane są mianem „zespołu deficytu natury”. Do jego objawów zalicza się m.in. ograniczenie możliwości percepcyjnych u dzieci i młodzieży, co przekłada się na zwiększone problemy z koncentracją, wzrost impulsywności i irytacji oraz ograniczenie kreatywności i poczucia zaradności. Szansą na powstrzymanie tego fatalnego trendu jest ponowne doświadczenie głębokiej więzi łączącej nas z naturą.

Warsztaty z cyklu „Miejscy Odkrywcy”  to zaproszenie do kreatywnej eksploracji różnych zakamarków miejskiego ekosystemu oraz tworzenia osobistej relacji z przyrodą i „małą ojczyzną”.

Zajęcia będą miały charakter terenowy. Każda z grup weźmie udział w dwóch zajęciach w formie wycieczek / spacerów.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziesz tu >>>>>

Kaźdy inny, wszyscy równi

Nasze telefony, ubrania i żywność mogą podróżować bez przeszkód po całym świecie. Granice zamykane są przed ludźmi. Zarówno te państwowe, jak i mentalne, którymi oddzielamy się od Innych. W ich utrzymaniu pomagają producenci naszych rzeczy, media i politycy. Dzięki nim nie musimy myśleć, skąd pochodzą minerały w naszych telefonach, kto i w jakich warunkach wyprodukował nasze ubrania i żywność, ani dlaczego mieszkańcy odległych krajów uciekają ze swoich domów z narażeniem zdrowia i życia. Czy mamy prawo nie myśleć o tych, którym zawdzięczamy nasz dobrobyt? Czy możemy zrzec się współodpowiedzialności za ich los?

Warsztaty Każdy Inny, Wszyscy Równi są zaproszeniem do przekraczania mentalnych granic – murów złożonych ze stereotypów i uprzedzeń. Warsztaty skupiają się na podnoszeniu kompetencji międzykulturowych oraz wiedzy o innych narodach i grupach etnicznych, a także o przyczynach migracji. Służą ponadto wzmacnianiu postawy otwartości na inność oraz kształtowaniu umiejętności reagowania na przemoc wynikającą ze stereotypów i uprzedzeń.

Zajęcia dla uczniów (cykl 3 warsztatów).

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziesz tu >>>>>

Czytany 4450 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 kwiecień 2017 14:47

info sponor eu